Nước khoáng thiên nhiên La Vie quảng cáo trên xe taxi Open99 tại Hà Nội

Vincom Mega Mall quảng cáo sau lưng ghế taxi Group tại Hà Nội

BUV - ĐH Anh Quốc quảng cáo sau lưng ghế taxi Mai Linh Hải Dương