Hiện nay tại Đà Nẵng giải pháp quảng cáo trên xe taxi chủ yếu được khai thác trên những hãng xe lớn như Taxi Vinasun, Taxi Mai Linh, Taxi Tiên […]

Giải pháp quảng cáo trên xe taxi Tiên Sa chủ yếu hỗ trợ nhu cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp tại miền Trung – Tây Nguyên […]