Maquette quảng cáo trên taxi đóng vai trò quyết định rất lớn đối với thành công của chiến dịch truyền thông trên phương tiện di động này. Quảng cáo taxi di […]

Xuất hiện trên 54 tỉnh thành toàn quốc, Mai Linh là thương hiệu hàng đầu trong việc tạo ra những chiến dịch quảng cáo với quy mô lớn cho khách […]

Một trong những thay đổi đáng kể trong xu hướng quảng cáo ngoài trời thời gian gần đây phải kể đến sự lên ngôi mạnh mẽ của hình thức quảng […]