Quảng cáo trên xe taxi Mai Linh là một trong những giải pháp truyền thông hiệu quả nhất tại Thái Nguyên xét về cả thời gian quảng cáo, độ phủ […]