Thông tin dự án

Thương hiệu bia Larue đã lựa chọn dịch vụ quảng cáo trên xe Asia taxi tại Nha Trang của Sixth Sense Media để  củng cố, tìm hướng đi mới và khẳng định tên tuổi cho dòng sản phẩm bia Larue      
  • Date
    27th May
  • Chuyên mục
  • Likes
    0 like
  • Chia sẻ