Thông tin dự án

Công ty quảng cáo taxi Sixth Sense Media tiếp tục thực hiện dự án quảng cáo trên taxi Mai Linh tại Khánh Hòa cho thương hiệu Mega We Care để quảng bá hai sản phẩm Enat 400 và NOO Vite. Một số hình ảnh v
  • Date
    11th January
  • Chuyên mục
    , ,
  • Likes
    0 like
  • Chia sẻ