Thông tin dự án

Công ty Sixth Sense Media (SSM) tiếp tục được đồng hành cùng quý công ty Mega We Care trong chiến dịch quảng cáo 2 sản phẩm Enat 400 và NNO Vite trên taxi Hoàng Anh tại Hải Phòng từ ngày 24/11 đến 27/11/2017
  • Date
    1st December
  • Chuyên mục
    ,
  • Likes
    0 like
  • Chia sẻ