Thông tin dự án

Nhờ hàm lượng khoáng chất cân bằng và ổn định từ nguồn nước Thanh Tân , nước khoáng thiên nhiên Alba được đóng chai tại nguồn, không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn có vị khoáng tươi mát.
  • Date
    25th May
  • Chuyên mục
  • Likes
    0 like
  • Chia sẻ