Thông tin dự án

Trong chiến dịch quảng cáo mở rộng lần này , công ty Mega We Care tiếp tục chọn hình thức quảng cáo trên cánh cửa xe taxi Open 99 tại TP HCM để quảng bá hai sản phẩm Enat 400 và NNO Vite            
  • Date
    8th September
  • Chuyên mục
    ,
  • Likes
    0 like
  • Chia sẻ