Thông tin dự án

Mega We Care chọn An Giang là địa điểm tiếp theo để quảng bá hình ảnh  sản phẩm NNO và Enat 400 trên xe taxi Mai Linh. Đây là chiến dịch quảng cáo thương hiệu Mega We Care rộng khắp cả nước.      
  • Date
    15th May
  • Chuyên mục
    ,
  • Likes
    1 like
  • Chia sẻ