Thông tin dự án

Nhằm giới thiệu quảng bá 2 sản phẩm nổi bật ENAT400 và NNO tại Cà Mau , Mega Wecare đã hợp tác với Sixth Sense Media thực hiện chiến dịch quảng cáo trên xe taxi Mai Linh tại đây.                  
  • Date
    15th May
  • Chuyên mục
    ,
  • Likes
    0 like
  • Chia sẻ