Thông tin dự án

Gamuda tiếp tục lựa chọn Công ty Quảng cáo taxi - Taxi Adversiting để hợp tác và thực hiện thành công chiến dịch quảng cáo : "Thẻ đồng thương hiệu Gamuda Land - Viettinbank" trên xe taxi Group tại Hà Nội
  • Date
    14th October
  • Chuyên mục
    ,
  • Likes
    0 like
  • Chia sẻ