Thông tin dự án

Sinh viên  BUV có cơ hội được trải nghiệm thực tế thông qua các chương trình thực tập tại các tổ chức và doanh nghiệp uy tín. Sinh viên được  phát triển khả năng phân tích và phản biện    
  • Date
    26th May
  • Chuyên mục
  • Likes
    0 like
  • Chia sẻ