Thông tin dự án

Sixth Sense Media là một trong những đơn vị tiên phong khai thác và cung cấp dịch vụ quảng cáo trên xe taxi Mai Linh, Mai Linh Taxi là thương hiệu lớn trong lĩnh vực vận tải hiện nay.
  • Date
    19th December
  • Chuyên mục
    , ,
  • Likes
    0 like
  • Chia sẻ